O mně

Vzdělání

1985-89   Gymnázium Jana Keplera v Praze
1989-94   FF-UK Praha, obor pedagogika - ošetřovatelství (pedagogika, psychologie)

Absolvované kurzy:
Systematická supervize a koučování (Hermés Praha)
Kurz krizové intervence (Remedium Praha)
Management ve zdravotnictví (Brno)
Práce s krizí a tělem (Fokus Praha)
Managerský MIX II.
Komunikační výcvik a osobní supervize (Centrum Dohody)
Relaxační techniky (ESET Help Praha) 


Pracovní zkušenosti

2000-dosud   Vrchní sestra oddělení psychologie v Ústřední vojenské nemocnici

  • členka týmu paliativní péče
  • přednášková činnost a lektorství, podpora zdravotnického personálu a vedení krizové adresy krizovapomoc@uvn.cz
  • terapeut zaměřený na práci s tělem a relaxační techniky

Spolupráce s:
Ambulance bolesti (MUDr. Galina Krejčová)
Péče o vojáky a válečné veterány v oblasti podpůrné psychologické péče
Péče o personál


Lektorská činnost

Burn-out syndrom
Relaxační techniky práce s tělem
Krizové situace v životě
Krize a tělo
Paliativní péče na lůžkách nemocnice


Certifikace