Služby

Supervize a koučování

Nabízím supervizi pro pomáhající profesionály (zdravotníci, pracovníci ve školství a sociálních službách) a supervizi pro osobní rozvoj v profesním či osobním životě.

Samotná supervize probíhá formou rozhovorů.

Její smysl je rozvíjet svoje schopnosti a efektivně je využívat v osobním životě i profesi. Učit se hledat nejefektivnější a nejpříjemnější cestu životem s pomocí supervizora a nacházet řešení.

Můj výcvik supervize vychází ze systematických přístupů, hledá konstrukci v životních situacích a pracuje s prožíváním situací jednotlivce nebo s týmovou spoluprací ve skupinách.Relaxační techniky

Díky relaxačním cvičením lze naučit vracet tělo do normálu. Z výdeje energie do uvolnění, harmonie a samo úzdravných mechanismů těla. V době stresu a zvyšující zátěže na každého z nás je čím dál těžší umět se zastavit, vnímat svoje tělo a své potřeby. Vracet se do zdravého čerpání síly, snižovat dopad stresu a učit se ho preventivně zvládat.

Relaxační techniky a samotné cvičení se vždy zajímají primárně o nácvik dýchání, uvolnění svalů a díky tomu stabilizaci emocí.
Mnou používané techniky relaxace jsou Jacobsonova progresivní relaxace, autogenní trénink, jógová relaxace a nácvik antistresového dechu.


Lektorská činnost

V rámci lektorské činnosti se zaměřuji na výuku nácviku relaxačních technik, burn-out syndrom, komunikace a práce s krizí, IPVZ - vzdělávání revizních lékařů, antistresový program zaměřený na personál.